Advokat som kan migrationsrätt i Göteborg

19 maj 2021
jonas olsson

Migrationsrätt innefattar många olika saker som arbetstillstånd, asylrätt, medborgarskap, visum, uppehållstillstånd och anhöriginvandring. Kommer man från ett land utanför EU och EES måste man, för att exempelvis kunna ta ett jobb i Sverige, ansöka om arbetstillstånd innan man kommer hit. Det samma gäller vid giftermål med någon från ett annat land utanför Europa.

Lagar och bestämmelser ändras hela tiden, och det också är lätt att tolka lagen fel. Därför har man mycket att vinna på att ta hjälp av en advokat som jobbar med frågor rörande Migrationsrätt i Göteborg. I vissa fall, som exempelvis vid asylansökningar, brukar man ha rätt till ett offentligt ombud som betalas av staten. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha som ombud och behöver inte ta den som rätten utser. Då migrationsrättsliga ärenden ofta är väldigt jobbiga är det viktigt att man känner stort förtroende för den advokat som man väljer.

 

Olika rättsområden

Det krävs erfarenhet och engagemang för att bli en bra advokat. Men det går heller inte att arbeta med flera olika rättsområden då juridik är ett komplext område. Därför åtar sig de bästa advokaterna bara uppdrag inom det rättsområde som de är specialiserade inom. Den advokat man anlitar ska därför ha sin spetskunskap inom det område som man behöver hjälp med, som exempelvis migrationsrätt, asylrätt, familjerätt, arbetsrätt och brottmål.

Det bästa sättet att hitta en skicklig advokat på brukar vara genom att fråga vänner om tips och rekommendationer. Har någon också dåliga erfarenheter av en specifik advokat ska man lyssna även till detta och undvika den advokaten. Skulle man inte heller vara nöjd med den advokat som man har valt ska man byta. Men en seriös advokat ska heller inte åta sig uppdrag om den inte tror att den kan göra ett bra jobb eller har den tid som krävs.

Fler nyheter