Avsättning till tjänstepension med Afa Försäkring

03 september 2021
william eriksson

Har du varit sjukskriven en tid, har arbetsgivaren betalat ut sjuklön. När de dagarna upphör får du pengar från Försäkringskassan istället. Då upphör också arbetsgivarens avsättning för din tjänstepension.

För att få avsättningarna inbetalda måste du själv anmäla till www.afaforsakring.se, så tar du del av de förmåner som finns när arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal. Arbetsgivaren har redan betalat på din sjukförsäkring som träder in vid arbetsskada, långtidssjukskrivning, graviditetspenning med mera. I förmånerna ingår också en avsättning till tjänstepension och avgifter i samband med detta.

Lätt att glömma bort pensionen

Är man långt ifrån pensionsåldern, tänker man kanske inte ens på vilka regler som gäller för arbetsgivaren. Men det är viktigt att premierna betalas, så att du får det du har rätt till. En afa-försäkring ingår i det som din arbetsgivare betalar i samband med kollektivavtalet, och därför ser du inte detta någonstans.

Arbetsgivaren har själv en lista på sin personal och redovisar detta. Därför är det viktigt att du håller reda på dina rättigheter och vilka regler som gäller. Gå in på Afas hemsida, så får du mycket mer information. Länken är: https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/

 

Afa-försäkringar för din trygghet

Dessa Afa-försäkringar är ett komplement till pengarna från Försäkringskassan, och ersättningen blir som ett extra tillägg. Detta är till för att ge en trygg situation för arbetstagare som skadar sig eller blir sjuka, och de exakta villkoren och bestämmelserna hittar du på nätet. 

Du har kanske egna pensionsförsäkringar också, som du själv betalar på, men i detta fallet är det arbetsgivaren som har betalat till Afa för att dina vanliga pensionsavsättningar ska fungera även om du blir långtidssjukskriven. Du måste bara bevaka själv så att det sker.

Annars är det är lätt att pensionsavsättningarna hamnar i skymundan av alla andra frågor du har att hantera, med läkarbesök, mediciner och rehabilitering.

Fler nyheter