Avsättning till tjänstepension – vad är det och varför är det viktigt?

08 maj 2023
Maja Bergman Lindberg

Avsättning till tjänstepension är en viktig förmån som erbjuds av många arbetsgivare till sina anställda. Genom att avsätta en del av den anställdas lön kan man finansiera en framtida pension som kan vara en viktig inkomstkälla efter pensioneringen. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad avsättning till tjänstepension är, varför det är viktigt och vad man ska tänka på när man väljer en tjänstepension.

Vad innebär avsättning till tjänstepension?

Avsättning till tjänstepension är en förmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som en del av deras totala ersättning. Det innebär att en viss del av den anställdas lön avsätts för att finansiera en framtida pension. Tjänstepensionen kan finansieras genom olika metoder, exempelvis genom en försäkring eller ett pensionsavtal. Det finns två huvudtyper av tjänstepensioner – definierade förmåner och definierade bidrag. Definierade förmåner innebär att pensionen är bestämd i förväg baserat på faktorer som till exempel antal år man arbetat eller lönens storlek. Definierade bidrag innebär att arbetsgivaren bidrar med en viss summa pengar varje månad, men hur mycket pensionen kommer ligga på beror på hur pengarna investeras och hur mycket avkastning som genereras.

avsättning till tjänstepension

Varför är avsättning till tjänstepension viktigt?

Att ha en tjänstepension är viktigt eftersom det ger en extra inkomstkälla vid pensionering. Den allmänna pensionen som betalas ut av staten är ofta inte tillräcklig för att täcka alla kostnader efter pension, särskilt om man vill upprätthålla samma livsstil som man hade när man arbetade. Tjänstepensionen kan bidra till att fylla denna klyfta och säkerställa att man kan leva bekvämt efter pensionen. Förutom att tjänstepensionen ger en extra inkomstkälla kan det också vara fördelaktigt att ha en tjänstepension på grund av de skattemässiga förmånerna. De pengar som avsätts till tjänstepensionen tas från bruttolönen, vilket innebär att de inte beskattas förrän de tas ut som pension. Detta kan leda till en lägre skattesats jämfört med om man hade fått de pengarna som lön och sedan betalat skatt på dem.

Vad ska man tänka på när det gäller avsättning till tjänstepension?

När det gäller avsättning till tjänstepension är det viktigt att förstå vilka regler som gäller för företaget och vad som erbjuds. Vissa arbetsgivare erbjuder endast en tjänstepension till vissa anställda eller inom vissa branscher. Det är också viktigt att förstå hur mycket pengar som avsätts varje månad och hur det kommer att påverka den framtida pensionen. Titta även på avgifterna som är kopplade till tjänstepensionen! Vissa pensionsfonder och försäkringsbolag kan ta ut höga avgifter för att hantera pengarna. Detta kan minska den framtida utbetalningen av pensionen och göra att man får mindre pengar att leva på som pensionär. Därför är det viktigt att noggrant undersöka vilka avgifter som tas ut av pensionsfonden eller försäkringsbolaget innan man väljer att sätta in pengar i en tjänstepension. Det kan också vara en god idé att jämföra olika tjänstepensionsalternativ och se till att man väljer en som har låga avgifter men samtidigt erbjuder en god avkastning på pensionssparandet.

Fler nyheter