Betonghåltagning i Stockholm

26 november 2020
william eriksson

För att VVS systemet ska kunna komma på plats i ett bygge är betonghåltagning nödvändig, exempelvis vid renovering och ombyggnation då man kanske vill ta upp hål i fasaden för nya fönster, dörrar, ventilation, räcken med mera. Då detta är viktiga installationer i hårda material som betong, tegel och sten behöver dessa göras av professionella hantverkare med rätt utrustning. Och de måste bli rätt redan från början annars kan det få stora konsekvenser för bygget eller renoveringen.

Olika håltagning kräver olika utrustning. Vid större och svårare håltagning i extremt hårda material måste man ibland använda sig av en diamantkärnborr och många gånger när man borrar i täta och hårda material måste man samtidigt kyla ner ytan med vatten för att inte skador eller brand ska uppstå. Vilken borr man väljer och att arbetet sköts professionellt har stor betydelse för vilket resultat man får. 

 

 

Boka betonghåltagningen i god tid

För att byggprojektet inte ska avstanna och bli försenat gäller det att boka in betonghåltagningen i god tid. Många företag som är specialiserade på betonghåltagning blir uppbokade långt i förväg. Detta säger något om hur viktig delen med håltagning är vid en byggnation. Den behöver göras i rätt tid och på rätt sätt för att bygget ska flyta på och inte drabbas av förseningar och extra kostnader.

Vid betonghåltagning i Stockholm finns det flera professionella företag att välja mellan. För att man ska få ett så förmånligt pris som möjligt kan det därför vara en god idé att begära in offerter från fler än ett företag. Då det är viktigt att håltagningen blir rätt och att företaget håller tidsschemat bör man även titta på referenser och inte bara priset. Innan arbetet påbörjas ska man skriva ett ordentligt kontrakt där alla de moment som ska utföras står med. Också slutpris och när arbetet ska vara färdigt måste finnas angivet.

Fler nyheter