Brandgenomträngningar i byggnader: Vad du behöver veta

06 februari 2023
Helen Johansson

Se över dina brandgenomföringar

Brandgenomföringar är element som tränger igenom en brandklassad vägg eller ett golv, t.ex. kanaler, rör, kablar, ledningar med mera. Syftet med brandgenomföringar är att möjliggöra säker och effektiv passage av föremål genom brandklassade väggar. Det är viktigt att förstå bestämmelserna kring brandgenomföringar ur ett byggnadsrättsperspektiv så att din byggnad är kompatibel och säker. Låt oss ta en titt på vad du behöver veta om brandgenomföringar i byggnader.

image

Ta reda på rätt brandklass

Brandklassningar för genomgångar
När det gäller brandgenomföringar i byggnader finns det vissa klassificeringar som måste uppfyllas eller överskridas för att garantera säkerheten. Denna klassning kallas ”brandklassning” eller ”brandmotståndsklassning” som mäter hur länge en genomföring kan stå emot en brand innan den förlorar sin strukturella integritet och utgör en risk för kollaps. Om du till exempel har en vägg med en brandklassning på två timmar och du placerar ett föremål i väggen som har mindre än två timmars brandmotstånd, kommer det att utgöra en risk för kollaps vid en brand på grund av överdriven värmeutveckling i vägghålan. Därför är det viktigt att se till att alla föremål som tränger in i väggen uppfyller eller överskrider den erforderliga klassificeringen för den särskilda väggkonstruktion som används.

Krav för installation
Installationskraven för brandklassade genomföringar varierar beroende på vilken typ av material som används (t.ex. väggar med stål- eller träramar) och vilken typ av genomföring som installeras (t.ex. elektriska ledningar eller kanaler). I allmänhet måste alla typer av genomföringar fästas säkert i väggen med hjälp av godkända metoder, t.ex. svetsning eller betongankare och lim som är särskilt utformade för användning med denna typ av material. Dessutom bör öppningen där genomföringen passerar genom tätas med fogmassa eller expanderande skumisolering före installationen för att förhindra att rök tränger in i intilliggande utrymmen under en brandhändelse. Det är också viktigt att notera att de flesta byggnormer kräver inspektioner efter installationen för att säkerställa att de lokala bestämmelserna följs. Dessutom kan vissa jurisdiktioner kräva ytterligare tester för vissa typer av material, t.ex. stålkomponenter som måste genomgå ett ytterligare test innan de godkänns.

När du installerar någon typ av penetration i väggar eller golv i din byggnad är det viktigt att se till att de uppfyller eller överträffar alla relevanta lokala föreskrifter och standarder när det gäller deras installationsmetod samt deras motståndsklass mot potentiella bränder. Dessutom bör alla öppningar tätas ordentligt före installationen så att rök inte kommer in i intilliggande utrymmen under en nödsituation som t.ex. en brand i en byggnad. Genom att följa dessa riktlinjer kan du se till att din byggnad uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav samtidigt som den fortfarande ger effektiv tillgång till viktiga tjänster som elektricitet och system för kontroll av luftflödet i hela anläggningen! Tack för att du läste!

Fler nyheter