En rekonstruktion handlar om att uppnå mål som förhindrar konkurs

20 augusti 2021
Cecilia Olsson

När ett företag inte har möjlighet att betala tillbaka sina skulder så kan en företagsrekonstruktion vara något som hjälper bolaget att få ordning på sin ekonomi igen. Under en rekonstruktion arbetar företaget tillsammmans med en rekonstruktör för att uppnå de uppsatta målen. Ofta handlar det om att göra viktiga ändringar i verksamheten som är gynnsamt för dess ekonomi samt förhandla fram bättre avtal gällande de skulder som finns. 

Hur lång tid tar en företagsrekonstruktion?

Både företaget själv och dess borgenärer (de som företaget har sina skulder till) kan ansöka om rekonstruktion. Man ansöker till tingsrätten där bolaget har sitt säte och om det är företaget själv som söker så ska tingsrätten genast pröva ansökan. Handlar det däremot om en borgenär som ansöker om att företaget ska rekonstrueras så får företagets ställföreträdare yttra sig i frågan. Först när företaget gått med på rekonstruktionen så prövas ansökan i rätten. 

När en ansökan blivit beviljad så pågår företagsrekonstruktionen i tre månader. Efter de tre månaderna så kan företaget begära förlängning med tre månader i taget. En rekonstruktion får dock pågå som längst i tolv månader. 

När avslutas rekonstruktionen? 

En företagsrekonstruktion kan avslutas på grund av flera olika anledningar. Det som är allra bäst är såklart om den avslutas på grund av att företaget har lyckats uppnå syftet med rekonstruktionen, men det finns även andra orsaker som kan leda till att rekonstruktionen avbryts. Bland annat kan det vara så att företaget själv vill avsluta rekonstruktionen och ibland kan en eller flera borgenärer begära det. Det kan också vara så att företaget inte uppfyller sina skyldigheter i vissa avseenden. 

Anlita professionell hjälp

Har man ett företag som är i behov av en rekonstruktion så bör man försöka hitta en duktig rekonstruktör som kan ge bolaget goda förutsättningar att lyckas. RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation med lång erfarenhet av rekonstruktioner. De sätter alltid kundens bästa i fokus samt ger skräddarsydda råd anpassade efter varje bolags individuella förutsättningar. 

Fler nyheter