Ett invaliditetsintyg beskriver skadorna

29 mars 2021
william eriksson

Om man råkar ut för en olycka och skadar sig så svårt att man får bestående men, alltså en bestående funktionsnedsättning, kan man ha rätt till invaliditetsersättning på sin olycksfallsförsäkring. Om du är i den situationen och det har gått något år sedan olyckan hände, brukar försäkringsbolaget kräva ett invaliditetsintyg.

Även om det finns journaler och anteckningar från olyckstillfället, är det viktigt att du kan styrka att din skada inte har blivit läkt. Kanske har du ont, eller så har du mist känsel och rörlighet i en led. Du bör då gå till en specialistläkare, oftast en ortoped, som undersöker dig noggrant och kan utfärda ett invaliditetsintyg.

Undersökningen går fort och är kostnadsfri

En undersökning hos ortopeden tar mellan en halv och en timme, och när det är klart, skriver läkaren ut ett invaliditetsintyg och skickar till försäkringsbolaget. Själva undersökningen kostar inget, och den görs för att fastställa invaliditetsgraden, som i sin tur påverkar vilken ersättning du får på försäkringen. Läkaren frågar också om dina upplevelser av smärta, stelhet, känselbortfall och andra förändringar som du har märkt.

Det är bestående skador man undersöker

En ortoped är expert inom sitt område och kan därför göra en mer omfattande bedömning än vad du normalt får inom sjukvården, om du till exempel går till en vårdcentral. Det är de skador som är bestående som ska dokumenteras, och det är också därför försäkringsbolaget väntar ungefär i ett år på att begära invaliditetsintyg.

Invaliditetsintyg är ju inte aktuellt om skadorna har läkts eller om man har tränat bort sitt funktionshinder. Om du har fått bestående men av olyckan är det bra att en specialist kan konstatera detta, så att du får den ersättning du har rätt till. Kan man inte arbeta har man rätt till sitt försäkringsskydd. Det kan kännas tryggt som patient att inte riskera att gå miste om det.

Fler nyheter