Invaliditetsintyg hjälper människor att få skälig ersättning

11 mars 2022
Lily Hansen

editorial

För att få hjälp med att skaffa ett invaliditetsintyg gäller det att man har haft en försäkring. Ett år efter att olyckan har varit framme kan man ansöka om detta intyg. Man får då först skriva om sina smärtor och besvär, samt samla ihop alla journaler från sjukhuset. Dessa tar man med till sitt försäkringsbolag. De anordnar sedan en träff med en utredare som avgör om ett invaliditetsintyg ska utfärdas eller inte. 

Först blir det till att ha ett samtal. Då får man berätta muntligt om sina besvär. Dessa ska vara bestående och irreversibla. Med det menas det att livet inte kan gå tillbaka till hur det var innan olyckan inträffade. 

Underlaget är de träffar man haft med läkare. Sedan undersöks man av en ortoped som gör en bedömning om hur allvarlig invaliditeten är. Då går man igenom stora delar av kroppen.

invaliditetsintyg

 

Omfattande utredning när det gäller invaliditetsintyg

När det gäller att utreda invaliditet gör man en mycket noggrann undersökning. Det som kollas är bland annat hur stor rörlighet man har. Detta testas på olika sätt. 

Ibland kan man uppleva en ömhet som är konstant och hindrar normal funktion. Det kan även förekomma känselbortfall på hela eller delar av kroppen. Andra saker är att lederna kan vara helt eller delvis förslitna. Det kan orsaka så mycket smärta att man blir funktionshindrad. 

När man råkat ut för en olycka som förändrar livet på ett brutalt sätt är det ändå skönt att veta att man kan få ekonomisk stöttning. Det är därför det utreds så noga. Ett försäkringsbolag måste ju vara säkra på att de inte betalar ut pengar till en person som inte är invalidiserad. Likaväl är det viktigt att de utbetalningar som sker kommer de som är svårt eller lätt skadade tillgodo. Rätt ska vara rätt ur alla kända perspektiv. 

Fler nyheter