Kapitalanskaffning till firman

21 juni 2020
jonas olsson

Innan man startar sitt företag är det bra, ja rentav nödvändigt, att ha en plan för hur det ska finansieras. Man hör ibland att en företagare har börjat sin verksamhet med två tomma händer, men riktigt tomt är det sällan. Man har en företagsidé, men lite omkostnader blir det alltid. Kanske får man låna av en släkting, kanske har man sparade pengar att investera i sin nya firma. Man kan också prata med en jurist eller bankman, som har både kunskaper och kontakter för att hjälpa till. Det är många företagare som behöver hjälp med kapitalanskaffning i Stockholm.

 

Starta i liten skala

Många företag startar i liten skala, för att slippa behöva binda upp sig för lån på stora summor när det gäller kapitalanskaffning. De räknar med att snabbt få fart på omsättningen, och har som målsättning att få företaget att gå med vinst snabbt. Att baka bröd, sy eller tillverka saker som man säljer efter hand, eller att arbeta upp en konsultverksamhet, är sådana företagsidéer som växer allt eftersom man ser hur efterfrågan ökar. Man kanske bara behöver en ugn, symaskin eller dator för att starta, och det är bra att inte ha så stora skulder. Går det bra, och man får in pengar, har man själv löst frågan om sin kapitalanskaffning och kan utöka verksamheten med tiden.

 

 

Storsatsning direkt kan behövas

Nu är det ju inte alla verksamheter som fungerar i det lilla formatet. Ska man starta en tillverkningsindustri, krävs det både stora lokaler, professionella maskiner och man måste ha råd att köpa in råmaterial. En storsatsning behöver ett rejält kapitaltillskott, och då är det nödvändigt att rådfråga någon som kan hjälpa till med lånevillkoren. Ska man låna vill man ha så låg ränta som möjligt. En advokat eller en revisor kan ge råd om regler och tipsa om hur man sätter igång.

Fler nyheter