Letar du psykiatriker i Stockholm?

07 november 2022
Staffan Ehrlin

editorial

Letar du psykiatriker i Stockholm?

I Sverige idag kommer det ständigt nya rapporter om ökad mental ohälsa. Det är många som drabbas och framförallt slår det hårt mot ungdomar, där varje år är ett rekord år för ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Det finns tyvärr inget svar på varför eller hur vi kan bryta den trenden, men ett sätt kan vara att se till att bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa och på sätt få fler att söka vård i tid. Det är här som terapin kommer in. Det kan vara en kostsam investering, men det kan vara värt det att börja träffa en terapeut innan den psykiska sjukdomen har gått för långt. Men kan skönja ett visst trendbrott i framför allt media, där det nu för tiden talas mer öppet om psykisk ohälsa.

Naturligtvis finns det många olika typer av terapeuter och det kan vara svårt att ta reda på vilken som är rätt för dig. Men med lite forskning bör du kunna hitta en terapeut som passar dina behov. Och om du är osäker kan du alltid be din husläkare om en rekommendation.

psykiatriker

Bryt stigmat

Om vi alla arbetar tillsammans för att bryta stigmatiseringen av psykisk ohälsa kan vi kanske göra skillnad och hjälpa fler människor att få den vård de behöver. Det viktiga är att våga prova olika terapeuter och även prova olika former av terapi.

Det finns exempelvis KBT som är mycket effektiv för vissa personer när det handlar om att bryta ett oönskat beteende, men inte så effektiv för andra. Det är därför viktigt att du som patient känner dig bekväm med din terapeut och de metoder som används. Men om vi alla vågar prata mer öppet om psykisk ohälsa kan vi göra skillnad. En annan form är psykoanalys. Söker du psykiatriker i Stockholm och vill veta mer om psykoanalys kan jag rekommendera Rainer Strömblad.

Fler nyheter