Skicka paket hela vägen till Kina

27 augusti 2020
Cecilia Olsson

Det finns flera faktorer som avgör priset på en försändelse, därför kan man inte direkt säga att ”så här mycket kostar det att skicka paket till Kina”. Det som avgör priset är från vilken ort man skickar paketet och vilken ort som är slutdestinationen för försändelsen. Även paketets storlek och vikt har mycket stor påverkan på priset.

Ett väldigt tungt paket blir otympligare att flytta mellan de olika färdmedlen som ska frakta försändelsen och det kan inte placeras hur som helst i lastutrymmet. Detsamma gäller om paketet är väldigt långt eller på något sätt har en form som gör det väldigt skrymmande. Det allra billigaste är därför ett lätt paket med inte allt för stora mått.

När man ska skicka paket till ett annat land så kan det dessutom finnas flera regler än de som gäller då man skickar paket inom Sverige. Ska man skicka paket till Kina så får man till exempel inte skicka livsmedel av animaliskt ursprung, trä som inte är specialbehandlat och inte heller material som kritiserar den kinesiska regeringen (det kan exempelvis vara DVD, CD eller annat politiskt eller satiriskt material).

Förutom de regler Kina har för importer så finns det dessutom generella regler för vad man inte får skicka oavsett vart paketet ska. Varor som är förbjudna att skicka är artiklar av särskilt värde (det kan till exempel handla om konstverk, ädelstenar, antikviteter, guld och silver), djurskinn (som inte härstammar från uppfödning/djurhållning), elfenben och elfenbensprodukter, pälsar, levande djur, växter, tobak och tobaksprodukter, farliga material (följ IATA- och ADR-regler), förgängliga varorfrönoljor (mineral, animaliska, vegetabiliska, eteriska), pornografiskt materialvapen samt pengar, säljbara objekt och betalkort med värde.

Det är dessutom förbjudet att skicka farligt gods, saker som klassas som farliga är exempelvis sådant som är explosivt, brännbart, oxiderande, radioaktivt eller frätande. Även komprimerad gas är förbjudet att skicka såsom material som har bedövande, skadliga, giftiga eller andra egenskaper som kan orsaka olägenhet eller obehag vid läckage. 

På billigfrakt.se hittar man mer information om försändelser till Kina.

Fler nyheter