Sök på rörinspektion.nu

28 september 2020
patrick pettersson

Genom att regelbundet utföra en rörinspektion på fastighetens avloppsrör kan man många gånger hinna åtgärda problemen innan de stora felen uppstår. Fett, avlagringar och oönskade föremål som med tiden brukar fastna sliter på rören och orsakar ofta skador. 

Vid en invändig inspektion filmas rören invändigt med en liten kamera samtidigt som filmen visas på en datorskärm och även spelas in. Genom att se på filmen får man en uppfattning om rörens skick och de åtgärder som eventuellt bör göras. Ta hjälp av ett företag som:https://www.xn--rrinspektion-4ib.nu/.

Helst bör man inspektera husets rörstammar ungefär var tredje år, särskilt om det är en lite äldre fastighet. Genom att göra detta kan man se om man är nära att få stopp i rören och kan då snabbt utföra en kontrollerad rörspolning och rengöra rören invändigt. Man ser även om vissa delar av rörsystemet är försvagat eller har skador. Då kan man snabbt byta ut dessa och på så vis undvika kostsamma fukt- och vattenskador. 

 

Öka värdet på huset med en rörinspektion

Det är ingen dum idé att regelbunden utföra både stamspolning och rörinspektion på sin fastighet. Vid en rörinspektion upprättas det alltid ett ordentligt protokoll över besiktningen. Detta protokollet samt filmen kan man även använda vid en eventuell fastighetsförsäljning då de visar i vilket skick rören är. Har man dessutom regelbundet utfört både stamspolning och rörinspektion med underhåll ökar det fastighetens värde, något som brukar bekräftas vid en försäljning.

Är man intresserad av att göra en inspektion av rören i sin fastighet kan man söka på rörinspektion.nu. Att först kolla priser med ett par olika företag specialiserade på rörinspektion är alltid bra. Likaså att be om referenser. Väljer man dessutom ett väletablerat företag med god erfarenhet så kan man vara säker på att få en väl utförd inspektion och att alla fel och brister hittas.

Fler nyheter