Tandreglering inom tandvården

07 september 2020
Lily Hansen

Inom tandvården finns det en mängd olika yrken och områden. Det finns förebyggande tandvård, reparationer, skönhetsingrepp och tandersättningar. Allt beroende på var i sin mun- och tandhälsa som man är. Eller om man råkat ut för någon sjukdom eller olycka som gör att man behöver hjälp.

Men det kan även vara så att naturen som behöver lite hjälp på traven. Man kan få problem med sina tänder trots att man sköter dem på ett korrekt sätt. Det kan exempelvis bero på att tänderna sitter för tätt ihop, för brett isär, är sneda eller blivit för långa.  

 

H2 Korrigering av bett

Tandreglering handlar om att korrigera ett bett som kan innebära ett problem av något slag för patienten. Den vanligaste insatsen inom tandreglering är tandställningar. Det finns en mängd olika varianter. Man kan använda sig av en som sitter fast eller en som man kan ta av vid behov.

Men för att kunna få det önskade resultatet kan man också behöva göra mer drastiska åtgärder. Det är inte ovanligt att man behöver slipa ner en tand som är vass eller som sticker upp ovanför de övriga tänderna. En annan ganska vanlig åtgärd är också att dra ut en eller flera tänder för att ge plats till de övriga tänderna.    

 

 

H3 För bästa resultat

Tändernas skick kan påverka patientens välmående både fysiskt och psykiskt. Om bettet är fel så kan det ge problem med att äta, svårigheter att rengöra ordentligt och innebära smärta. Men även om man gör en tandreglering så innebär inte det att det löser alla hälsoaspekter inom tandhälsan.

De årliga besöken hos tandläkare och tandhygienister är fortfarande viktiga för en bra och hälsosam mun- och tandhälsa. Genom tandreglering kan man däremot få den motivation som man behöver för att ta väl hand om sina tänder. Det kan även innebära att man framöver kommer få färre problem med exempelvis karies.

Fler nyheter