När ungefär inte räcker

26 augusti 2019
jonas olsson
image

Olika situationer kräver olika instrument och olika strategier. Även om vi inte alltid medvetet tänker så agerar vi ändå med detta i bakhuvudet, och detta gäller inom alla områden vi kommer i kontakt med. Du använder inte en tunn nylontråd till koppel till en bamsestor hund och du tar inte tunna skor när du ska gå ut i skogen sedan snön kommit. Redskapen behöver vara anpassade till uppgiften, så är det bara.

Vågar används inom ett antal olika områden, alltifrån det oerhört tunga och stora, som att väga in arbetsfordon och dylikt. Handlar det däremot om exempelvis laboratoriemiljö är det något helt annat som krävs.

 

 

Precision och kvalitet

Arbetar du i labbmiljö behöver du en våg som är oerhört väl kalibrerad och ingenting annat kommer att fungera. I en miljö där mikrogram är minimikrav behöver instrumentet i allra högsta grad passa uppgiften för att alls göra någon nytta. Förutom en ultrakänslig våg önskar du dig naturligtvis en våg som är användarvänlig och som har praktiska funktioner. Din våg ska lätt kunna avläsas. Din våg ska kunna kopplas till skrivare så att du enkelt kan få resultat på papper vid behov. Din våg behöver också kunna kopplas upp till datorn. Det är ibland också en stor fördel om den kan ställas in för mätning i andra enheter än just gram.

 

 

Säker leverans från säker leverantör

När det är dags att se på inköp av analysvåg vill du att den leverantör du valt vet vad den håller på med. Kraven bör innefatta bland annat ett stort urval av vågar i olika prisklasser. Det får inte tummas på produkternas kvalitet. Leverantören ska ha god kontroll på hur produkterna packas och transporteras.

Då du finner en leverantör som kan matcha dina högt ställda krav kan du känna dig trygg med att lita på de resultat din analysvåg ger. e

Fler nyheter