Redo att få hjälp med ditt missbruk i Malmö?

17 februari 2021
william eriksson

Känner du att ditt beteende börjar bli destruktivt? Har du blivit mer och mer isolerad? Har du blivit av med jobbet? Känner du ångest och oro och har din alkoholkonsumtion ökat? Det finns en mängd olika skäl till varför vi mår dåligt. Det kan vara social stress, ekonomisk stress, missbruksproblem, olika former av psykisk ohälsa. Men det behöver inte vara så.

Är du redo att ta nästa steg i livet och söka hjälp för ditt mående eller missbruk i Malmö? Det finns alternativ för dig som väljer intensiv öppenvårdsbehandling. I Malmö finns ett team med psykolog, KBT-terapeut, alkohol- och drogterapeut samt socionom och präst som arbetar professionellt med missbruk och psykisk ohälsa.

Hjälp för ungdomar med problem 

Teamet i Malmö har två inriktningar, den ena riktar sig till vuxna och den andra hjälper ungdomar i åldrarna 13-24 år. Ungdomar med problem riskerar att hamna i en livslång spiral av missbruk och kriminalitet om de inte får hjälp tidigt. Det är de som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet som livsstil. 

Det är ungdomar som fastnat hemma, som lider av neuropsykiska problem och som behöver social träning. Det finns också en särskild inriktning mot ungdomar som lider av trauma och självskadebeteende. Ju tidigare man kan få hjälp med missbruk, normbrytande beteende, självskadebeteende och annan psykisk ohälsa, desto större chans att komma ur det. 

Anhörigstöd och samarbete med arbetsgivare

I ett led att ge hjälp och stöd åt både ungdomar och vuxna finns det också program som utbildar och stödjer anhöriga och arbetsgivare. Det är en viktig målgrupp som utgör ett nätverk runt den som genomgår behandling. 

För anhöriga finns både stödgrupper och individuella samtal. Arbetsgivare som misstänker att en arbetstagare behöver hjälp kan vända sig till teamet och tillsammans med arbetstagaren ingå ett kontrakt om behandling på 5 veckor i kombination med deltidsarbete. 

Fler nyheter